buletinul strategiei de țară

newsletter de informare sistematică a universului profesional vizat asupra chestiunilor de interes – relevantul, curatoriat manual


Buletinul Strategiei de Țară semnalează discuțiile pe temă, strategii de dezvoltare, dinamici majore din câmpurile de interes, din țară și din lume

  • periodicitate: 3 ediții/ an, la 100 de zile

plus, complementar

Buletinul Agendei Strategice semnalează mega-tendințe, direcții strategice, agende și idei de dezvoltare, indicate de vârfuri de expertiză din țară și din lume

  • periodicitate: 7 ediții/ an, la 50 de zile


20242023 – demo